member of the parosha group

De wortels van Green Clipper liggen in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.

De unieke Green Clipper en Green Zizzor® elektrische maaisystemen worden gebruikt door graszodenkwekers, hoveniers en sportveldbeheerders door heel Europa. Onze drijfveer is om oplossingen voor gazonmaaien te bieden waarmee de gebruiker echt een sprong voorwaarts kan maken.

Green Clipper® en Green Zizzor® zijn geregistreerde merknamen van Mowing Solutions BV.