member of the parosha group

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. In dit licht zijn de huidige maaisystemen verouderd en voldoen niet meer aan alle (toekomstige) eisen die vanuit de markt worden gesteld. Mowing Solutions B.V. beoogt hiertoe een nieuw universeel maaisysteem (‘Green Clipper ECO’) te ontwikkelen welke veel energiezuiniger werkt. Bovendien moet dit systeem leiden tot een verbetering van de werkomgeving van de operator. Tevens is er binnen Mowing Solutions B.V. het idee ontstaan om een verticuteer functie aan de machine toe te voegen om zo een werkgang uit te sparen. Dit leidt tot nog minder brandstof verbruik (immers minder werkgangen) en minder belasting van de bodem, hetgeen de duurzaamheid ten goede komt en bovendien een positief gevolg zal hebben voor de concurrentiepositie van Mowing Solutions B.V..

Het beoogde resultaat van dit ontwikkelingsproject is een volstrekt nieuwe machine (‘Green Clipper ECO’) die aanzienlijk minder energie gebruikt met als gevolg een forse reductie in CO2 uitstoot. Tevens moet de bediening en besturing van de machine tezamen met een optionele verticuteerfunctie zodanig ontwikkeld worden dat enerzijds een minder belastende werkomgeving voor de operator ontstaat en anderzijds een efficiënter gebruik van de benodigde energie.

De ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe.